Бесплатный контент

Туган тел мәзәкләре (Гомәр Бәширов)

КӨлӘрлек, кӨлгӘн чакта тормышныҢ гыйбрӘтле сабаклары турында уйланырлык хӘл-ӘхвӘллӘр бик кҮп ошбу китапта. Туган телебезнеҢ Җорлыгын, тапкырлыгын да ҮзенӘ туплаган ул. СабыйларныҢ кҮҢелен [...]

Меңнәр, яки Гүзел кыз Хәдичә (ЗаҺир Бигиев)

“МеҢнӘр, яки гҮзӘл кыз ХӘдичӘ” романы – татар ӘдӘбиятында беренче детектив роман . ӘсӘр тӨп геройларныҢ берсе булган ЗӨлӘйха исемле кызныҢ серле Үлеме белӘн башланып китӘ. Бу хӘл кҮплӘрне [...]

Кара йөзләр (Мәҗит Гафури)

ГайбӘт, кешелӘрнеҢ кӨнчелеге вӘ явызлыгы аркасында бер гаепсез ҖаннарныҢ нахакка рӘнҖетелеп, аныҢ фаҖигагӘ китерҮе [...]
1 2 3 895
Яндекс.Метрика