2021

Болганчык еллар (Махмут Марджани)

XIX гасыр ахырында халык саны алу компаниясе, чукындырудан куркып, ТӨркиягӘ мӨҺаҖирлеккӘ Җыелган МӘҮлӘ Колы авылы кешелӘре, аларныҢ язмышы турындагы [...]

Чикләвек төше (Гарифҗан Ахунов)

Әлеге повестенда язучы хӘзерге заманныҢ алдынгы кешесен: БӨек Ватан сугышында катнашкан солдат, милиция хезмӘткӘре, Балтик каналын тӨзҮче, ниҺаять, колхоз председателе Халикъ Саматов [...]

Шәфкать (Мәдинә Маликова)

МӘхӘббӘт ҺӘм иман… БоларныҢ бер-берсенӘ катнашы, мӨнӘсӘбӘте бармы? Иманлы кеше гашыйк булса, Үз-Үзен ничек тота да, имансызы нинди гамӘллӘр кыла? АныҢ кылганнары мӘгъшугы белӘн ике арада [...]

Кем җырлады? (Амирхан Еники)

Әмирхан Еники “Кем Җырлады” хикӘясендӘ сугыш кҮренешлӘрен тҮгел, Ә сугышныҢ яшьлӘр язмышын челперӘмӘ китерҮүе хакында сӨйли. Автор шушы ӘсӘрендӘ яшьлӘр арасындагы мӘхӘббӘтнеҢ дӘ никадӘр [...]

Ардуан батыр (Гарифҗан Ахунов)

Әлеге повестенда язучы алдынгы хезмӘт кешесен – беренче бишьеллыклар чорында легендаларга кҮчеп сӨйлӘнерлек эш кҮрсӘткӘн, Березники химия комбинатын тӨзҮдӘ катнашкан МирсӘет Ардуанов [...]
1 171 172 173 174 175 231
Яндекс.Метрика