Аудиокниги

Старинная литература: прочее

 

Туган тел мәзәкләре (Гомәр Бәширов)

КӨлӘрлек, кӨлгӘн чакта тормышныҢ гыйбрӘтле сабаклары турында уйланырлык хӘл-ӘхвӘллӘр бик кҮп ошбу китапта. Туган телебезнеҢ Җорлыгын, тапкырлыгын да ҮзенӘ туплаган ул. СабыйларныҢ кҮҢелен [...]

Меңнәр, яки Гүзел кыз Хәдичә (ЗаҺир Бигиев)

“МеҢнӘр, яки гҮзӘл кыз ХӘдичӘ” романы – татар ӘдӘбиятында беренче детектив роман . ӘсӘр тӨп геройларныҢ берсе булган ЗӨлӘйха исемле кызныҢ серле Үлеме белӘн башланып китӘ. Бу хӘл кҮплӘрне [...]
1 2 3 16
 

Жанры аудиокниг:

 
Яндекс.Метрика