Юриспруденция, право

Grupi autorid — Закон о семье

Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad õigused ja kohustused: üldsätted suguluse kohta, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest [...]

Grupi autorid — Закон о родительской компенсации

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga [...]

Grupi autorid — Закон о наследовании

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning [...]

Grupi autorid — Закон о прожиточном пособии

Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. [...]

Никита Сметанин — Experiment №17

Один ученый провел эксперимент под номером 17, об этом эксперименте узнала его дочь и рассказала нескольким своим друзья, ребята начали искать информацию про этот эксперимент, дочь ученого [...]

Анатолий Верчинский — Специальное меню для детей-аллергиков в детском саду: опыт дошедшего до суда родителя

Если ваш ребенок посещает детский сад и нуждается в специальной диете, то эта книга для вас. Обязано ли дошкольное учреждение предоставлять отдельное меню детям-аллергикам? Какова роль [...]
1 2 3 198
Яндекс.Метрика