Юриспруденция, право

Ульяна Фатум – Убить отца. Чернуха

В целом произведение основано на описании реально произошедших жутких преступлений в постсоветское время, в котором охвачен достаточно большой период времени, захвативший [...]

Grupi autorid – Закон о семье

Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad õigused ja kohustused: üldsätted suguluse kohta, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest [...]

Grupi autorid – Закон о родительской компенсации

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga [...]

Grupi autorid – Закон о наследовании

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning [...]

Grupi autorid – Закон о прожиточном пособии

Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. [...]

Нормативные правовые акты – Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» с образцами заявлений на 1 мая 2021 года

Настоящее издание содержит текст закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» с последними изменениями и дополнениями, комментарии к закону, типовые образцы заявлений и [...]

Нормативные правовые акты – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях на 1 мая 2021 года

Настоящее издание содержит сверенный с официальными источниками текст Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на 1 мая 2021 года. В комментарии к статьям включена [...]

Нормативные правовые акты – Гражданский процессуальный Кодекс Российской Федерации на 1 июня 2021 год

Настоящее издание включает сверенный с официальными источниками текст Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с учетом принятых изменений и дополнений на 1 июня 2021 года. [...]
1 2 3 222
Яндекс.Метрика