Аудиокниги

Франсуа Мориак

 

Sevgi səhrası (Франсуа Мориак)

Fransua Moriak “Sevgi səhrası» romanında ata ilə oğulun eyni vaхtda soyuq, hissiz və ehtirassız bir qadına bəslədikləri məhəbbəti psiхoloji planda təsvir etməyə çalışmışdı. Ümumiyyətlə, Moriak məhəbbət mövzusuna yaradıclığında geniş yer ayırmışdı və müхtəlif əsərlərində bu yüksək bəşəri [...]

Фарисейка (Франсуа Мориак)

“– Знаете, она романы пишет. – И печатает? – спросил я. – Нет, – ядовито бросила Бригитта Пиан, – довольствуется тем, что сама их переживает”. Всю свою жизнь Бригитта Пиан поступала [...]
 

Жанры аудиокниг:

 
Яндекс.Метрика