Аудиокниги

Ильдус Ахметзянов

 

Кәҗә белән Сарык (Тукай Габдулла)

Юмор белӘн ҖӘмгыятьтӘ барган проблемаларны бергӘ Үреп биргӘн Г. Тукай чын-чынлап зирӘк каһарманнарына гашыйк итӘ. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына [...]

Шигырьләр (Морат Газинур)

Табигать ҺӘрбер кешене ирекле итеп яралта. ШуҢа кҮрӘ аныҢ Өчен бу дӨньяда иректӘн дӘ кадерлерӘк берни дӘ була алмыйдыр. Әлеге мӘҖмугада тупланган шигырьлӘрдӘ шагыйрьнеҢ Җан хӨрлеге, шӘхес [...]

Бер ананың биш улы (Сәрьян Хәсән)

Әлеге аудиокитапта бер гаилӘ тарихы, биш ул Үстереп, шуларныҢ Өчесен югалткан Ана фаҖигасе хикӘялӘнӘ. Тормыш кыенлыклары алдында сынмый-сыгылмый, мӘрхҮүм улларыныҢ балаларын да [...]

Шүрәле (Тукай Габдулла)

БӨек татар шагыйре Габдулла ТукайныҢ иҢ популяр Әкият-поэмасы. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына [...]

Шигырьләр дәвамы (Морат Газинур)

Табигать ҺӘрбер кешене ирекле итеп яралта. ШуҢа кҮрӘ аныҢ Өчен бу дӨньяда иректӘн дӘ кадерлерӘк берни дӘ була алмыйдыр. Әлеге мӘҖмугада тупланган шигырьлӘрдӘ шагыйрьнеҢ Җан хӨрлеге, шӘхес [...]

Су анасы (Тукай Габдулла)

БӨек татар шагыйре Габдулла ТукайныҢ «Су анасы» – иҢ популяр Әкият. АныҢ нигезендӘ Татар мифологиясеннӘн алынган су рухы ята. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына [...]

Татар кызы (Әмирхан Фатих)

«Татар кызы» (1909) хикӘясендӘ, экзистенциализм ҺӘм экспрессионизм алымнарын оста кулланып, татар хатын-кызын ире кулындагы уенчыкка, Ә соҢыннан «тере мӘеткӘ» ӘверелҮдӘн, феодаль-патриархаль [...]

Ачлык (Әхмәтҗанов Р.)

ӘсӘрдӘ авторныҢ миллӘтпӘрвӘр кӨрӘштӘшлӘре белӘн 14 кӨн буена Ирек мӘйданында ачлыкта утырулары, монда аныӘ Үз башыннан кичкӘн вакыйгалар, кичергӘн уй-тойгылары [...]
1 2 3
 

Жанры аудиокниг:

 
Яндекс.Метрика