2012

Grupi autorid — Закон о прожиточном пособии

Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. [...]

Grupi autorid — Закон о наследовании

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning [...]

Grupi autorid — Закон о семье

Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad õigused ja kohustused: üldsätted suguluse kohta, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest [...]

Grupi autorid — Закон о родительской компенсации

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga [...]

Майя Гогулан — Упражнения по системе Ниши – Гогулан. Как включить естественные механизмы очищения. Настрои Майи Гогулан

Почему человек болеет? Потому что нарушено кровообращение. Органы не получают питание, вредные вещества и шлаки вовремя не выводятся. Так считает журналист, писатель, мужественная женщина – [...]

Эллис Поттер — Три мировоззрения: монизм, дуализм, тринитаризм. Взгляд на историю реальности

Простым и доступным языком, автор рассказывает нам суть трех мировоззрений, показывает единственную надежду, которую каждая из них предлагает человечеству и освещает те неизгладимые [...]

Сергей Ермаков — Вне Времени

«Вне Времени» — это мой первый сборник стихотворений, он вобрал в себя написанное с 2002 по 2012 годы. Стихотворения, которые Вы прочтёте, являются отражением моего диалога с Природой тех лет. [...]

Татьяна Батурина — Маманин курган

Новая книга Татьяны Михайловны Батуриной «Маманин курган» увидела свет в 45-ю годовщину творческой деятельности автора – известной российской писательницы, лауреата Всероссийской премии [...]
1 2 3 445
Яндекс.Метрика